Ceník

Docházka do Lesního dětského klubu Kozičínský Kuklík (dále jen LDK) je možná v režimu 3 dny, 2 dny a 1 den.

Platba za přijaté dítě do LDK je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu LDK.

Opakované neuhrazení těchto plateb v LDK je považováno za závažné porušení provozu klubu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do LDK. (viz. Smlouva s rodiči »)

Platba probíhá vkladem příslušné částky na účet.

Varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LDK

• 3 dny 4000 Kč/měsíc
• 2 dny 3000 Kč/měsíc
• 1 den 2000 Kč/měsíc

Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s docházkou do LDK. Jedná se o náklady na provoz LDK, náklady na dovoz obědů, didaktické pomůcky, pomůcky pro tvořivé činnosti, realizace akcí pořádaných pro rodiče, děti a jiné.

Cena nezahrnuje úhradu za stravování, úhrady za vstupné, jízdné na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí rodiče dětí účastných na akcích. Cena těchto akcí je vždy sdělena rodičům s dostatečným předstihem. Platba je předána v hotovosti „průvodci“ osobně v LDK.

Školkovné je splatné vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující (platba za říjen je uskutečněna v měsíci září).

Číslo účtu: 2501233338/2010

Při přijetí dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné, nejpozději 14 dní po řádném přijetí, z důvodu potvrzení rezervované kapacity. (Platba bude použita jako školkovné na měsíc září nebo na měsíc, ve kterém dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání.)

Ceník je platný od 1. 9. 2020