Ceník

Ceník

Docházka do Lesního dětského klubu Kozičínský Kuklík (dále jen LDK) je možná v režimu 3 dny, 2 dny a 1 den.

Platba za přijaté dítě do LDK je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu LDK.

Opakované neuhrazení těchto plateb v LDK je považováno za závažné porušení provozu klubu a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do LDK. (viz. Smlouva s rodiči »)

Platba probíhá vkladem příslušné částky na účet.

Způsob docházky a varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LDK pro školní rok 2022/2023.

• 3 dny 5400 Kč/měsíc
• 2 dny 4000 Kč/měsíc
• 1 den 2200 Kč/měsíc

Ceník je platný od 2. 3. 2022

Způsob docházky a varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LDK ve školním roce 2020/2021

• 3 dny 4000 Kč/měsíc
• 2 dny 3000 Kč/měsíc
• 1 den 2000 Kč/měsíc

Ceník je platný od 1. 9. 2020

Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s docházkou do LDK. Jedná se o mzdové náklady, náklady na provoz LDK, náklady na dovoz obědů, didaktické pomůcky, pomůcky pro tvořivé činnosti, realizace akcí pořádaných pro rodiče, děti a jiné.

Cena nezahrnuje úhradu za stravování, úhrady za vstupné, jízdné na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí rodiče dětí účastných na akcích. Cena těchto akcí je vždy sdělena rodičům s dostatečným předstihem. Platba je předána v hotovosti „průvodci“ osobně v LDK.

Výše klubovného bude obvykle upravena o částku zohledňující míru inflace dle růstu spotřebitelských cen, vyhlašované Českým statickým úřadem. Zvýšení může být provedeno kumulativně za více předchozích roků, pokud v těchto letech klubovné nebylo zvyšováno. Klubovné se nebude měnit v průběhu jednoho školního roku. Výše klubovného bude zveřejněna provozovatelem LDK nejpozději do termínu zápisu na další školní rok.

Klubovné je splatné vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující (platba na září je uskutečněna v měsíci srpnu).

Číslo účtu: 2501233338/2010

Při přijetí dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční klubovné, nejpozději 14 dní po řádném přijetí, z důvodu potvrzení rezervované kapacity. (Platba bude použita jako klubovné na měsíc září nebo na měsíc, ve kterém dítě nastoupí do vzdělávacího programu LDK.)

Platba za stravování

Podrobnější informace naleznete v sekci STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM »