Zápis pro školní rok 2022/2023

Srdečně Vás zveme k zápisu do Lesního dětského klubu Kuklík pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

termíny zápisů v Lesním dětském klubu Kuklík jsou stanoveny na dny 3. a 10. května 2022 od 16,00 do 18,00 hodin.

Podání žádosti o přijetí dítěte do Lesního dětského klubu Kuklík (dále jen LDK).

Žádost o přijetí dítěte do Lesního dětského klubu Kuklík

(Po odeslání formuláře je potřeba vygenerovanou žádost vytisknout, podepsat a spolu s dalšími dokumenty přinést s sebou k zápisu.)

Co s sebou k zápisu: potřebné dokumenty vytištěné, řádně vyplněné a podepsané. (Smlouvu s rodiči je nutné vytisknout 2x)

•  Evidenční list
Smlouva s rodiči
GDPR

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Odesláním „Žádosti o přijetí dítěte do LDK Kuklík“ nevzniká nárok na místo v LDK. Přijetí je možné pouze na základě řádného přijímacího řízení.

V případě, že jste nemocní, v karanténě či izolaci je možno domluvit individuální termín k zápisu a předání dokumentů.

Kontaktní telefon: Eva Ostřížková, 777/898 525, předsedkyně spolku.

Kritéria pro přijetí dítěte do LDK

Aktuální ceník pro školní rok 2022/2023