Organizace roku

Organizace školního roku

Lesní dětský klub Kuklík (dále jen LDK) je v provozu od pondělí do středy, vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

LDK Kozičínský Kuklík není v provozu během letních prázdnin (viz. Provozní řád), státních svátků a víkendů. Kromě zmíněných zavíracích dní je provozovatel oprávněn zavřít LDK ze závažných důvodů i v jiném období než červenec a srpen. Za závažné se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné naplňování vzdělávacího programu v LDK. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní provozovatel  LDK na přístupném místě v LDK, informuje zákonné zástupce SMS nebo e- mailovou zprávou neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Letní prázdniny

Náhradní prázdninový program je zajišťován formou příměstských táborů. Termíny jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na webových stránkách LMŠ Kozičínský Klabánek z. s.