Stravování a pitný režim

Stravování a pitný režim

Platba za stravování

Dopolední přesnídávku a odpolední svačinu si děti nosí samy z domova. Obědy jsou zajišťovány ze strany Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek z. s. ve spolupráci se Školní jídelnou, Příbram VIII, Školní 75. Dopravovány jsou v jídlonosičích (termoboxech). Přesnídávka probíhá v přírodě.

Případnou intoleranci na některou potravinu nebo laktoovovegetariánské stravování dítěte konzultujeme s rodiči a řešíme individuálním způsobem.

Cena oběda činí 52 Kč.

Lahvičku s pitím (min. 0,5 l) si přinesou děti z domova (v chladném počasí doporučujeme termosku s teplým čajem, v létě naopak nedoporučujeme sladké pití - kvůli vosám). Další pitný režim bude zajištěn ze strany LDK (po vypití vlastního pití). K dispozici bude čistá voda a čaj v bio kvalitě, neslazený, s možností dosladit medem.

Případná cena stravného se odvíjí od počtu dní, po které dítě navštěvuje LDK.