Lesní dětský klub při Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. je inspirován filosofií Lesních mateřských škol, není zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a není registrován jako dětská skupina. Vychází z pedagogického konceptu Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. »