Lesní dětský klub při Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. je inspirován filosofií Lesních mateřských škol, není zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a není registrován jako dětská skupina. Vychází z pedagogického konceptu Lesní MŠ Kozičínský Klabánek z. s. »

Organizace roku

Lesní dětský klub Kozičínský Kuklík (dále jen LDK) je v provozu od pondělí do středy, vždy od 8,00 do 16,00 hodin.

LDK Kozičínský Kuklík není v provozu během letních prázdnin (viz. Školní řád), státních svátků a víkendů. Kromě zmíněných zavíracích dní je provozovatel oprávněn zavřít LMŠ ze závažných důvodů i v jiném období než červenec a srpen. Za závažné se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní vedení LDK na přístupném místě v LDK, informuje zákonné zástupce SMS nebo e- mailovou zprávou neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Letní prázdniny

Náhradní prázdninový program je zajišťován formou příměstských táborů. Termíny jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na webových stránkách LMŠ Kozičínský Klabánek z. s.