Úvod

Pedagogický sbor

Eva Ostřížková

Na Střední pedagogické škole v Berouně jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Působila jsem jako pedagog volného času v DDM Domeček Hořovice, několik let jako koordinátor rodinného centra Poupátko při Waldorfské škole Příbram, lektorka rukodělných kurzů - Šití waldorfských hraček a jako chůva. K životu přivedla lesní klub W LESE, kde jsem působila též jako pedagog „průvodce“. Během letních prázdnin jsem působila několik let jako hlavní a programový vedoucí na letním dětském táboře pod hlavičkou Společnosti rodičů a přátel Waldorfské školy Příbram.

Svůj život si nedovedu představit bez vůně země, mých čtyř dcer, mého skvělého muže, hudby, jehel a nití.

 

Kateřina Slavíčková

Kateřina Slavíčková

Do lesní školky jsem to vzala oklikou přes více oborů, ze kterých čerpám cenné zkušenosti (zdravotnictví, neziskové sociální služby, speciální pedagogika). Můj muž mě inspiroval k absolvování waldorfského semináře pro učitele a devět let jsem potom působila ve waldorfské škole v Příbrami. Ve waldorfské pedagogice a v antroposofii jsem nalezla "pramen živé vody".

Ráda zpívám a pro radost si hraju na flétnu, buben a objevuji další nástroje. Baví mě tvoření, vaření, zahra/daření a bydlení na vesnici, kde se starám o svá milá zvířátka. Večer u ohně je pro mě jedna z nejoblíbenějších (ne)činností. Mnoho let je mým druhým domovem táborová  indiánská louka u řeky Ploučnice. 

Celoroční pobyt s dětmi venku mi dává smysl, je to podle mě přirozené a zdravé. Navíc, kde jinde učit děti k lásce a úctě k přírodě a k Zemi?

 

 

Monika Vondrášková

Na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální na Evropské jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxi jsem získávala čtyřletým působením ve waldorfské mateřské škole v Praze na Jarově, lesním klubu W LESE a ve waldorfské mateřské škole v Příbrami. Aktivně působím v turistickém oddíle Šlápoty v Osece a pomáhám trénovat mladé potápěče v Příbrami.

Mám ráda pohyb, cestování, volnost a dobrodružství. A proto tolik miluji přírodu, která mi vše umožňuje. To mě vede ke snaze zprostředkovávat dětem prožívání krás přírody kolem nich, aby jí porozuměly, vypěstovaly si lásku k ní a snažily se jí dál poznávat a také chránit.

Ráda tvořím, tvořivá činnost mě naplňuje a ráda svůj um zprostředkovávám i dětem.

Marie Pavlásková

Na Střední pedagogické škole v Berouně jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Mám za sebou praxi v Alternativní mateřské škole Příbram a práci v mateřské škole. Spolupracuji s DDM Příbram, kde vedu kroužky pro menší děti (šikovné ručičky, zdravá kuchyňka).

Ráda tvořím, sportuji a vařím. Celým životem mě provádí tanec. Nechat se spontánně unášet hudbou mě baví.

Mám pocit, že reklam a kýčových poutačů naší společnosti je dost a příroda (pestrý prostor a čerstvý vzduch) nám tak nabízí zklidnění i pohlazení na duši. S láskou sleduji, jak se celý rok krásně mění a my s ním. Když se budeme o naší „Matku Zemi“ starat a pečovat vrátí nám to.