Docházka do LMŠ (dále jen LMŠ) je možná v režimu 5 dní (pondělí-pátek), 3 dny (pondělí-středa) nebo 2 dny (čtvrtek-pátek).

Platba školkovného za přijaté dítě do LMŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu LMŠ.

Opakované neuhrazení těchto plateb v LMŠ je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do lesní mateřské školy. (viz. Smlouva s rodiči », Provozní řád LMŠ »)

Platba probíhá vkladem příslušné částky na účet LMŠ.

Varianty plateb měsíčních příspěvků na provoz LMŠ pro rok 2017/2018:

• Celotýdenní docházka (po- pá) 4500,- Kč/ měsíc
• Třídenní docházka (po- st) 3000,- Kč/ měsíc
• Dvoudenní docházka (čt- pá) 2000,- Kč/ měsíc

Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s docházkou do LMŠ. Jedná se o náklady na provoz LMŠ, náklady na dovoz obědů, didaktické pomůcky, pomůcky pro tvořivé činnosti, realizace akcí pořádaných pro rodiče, děti a jiné.

Cena nezahrnuje úhrady za vstupné, jízdné na výlety, exkurze a kulturní akce organizované v průběhu školního roku. Tyto výdaje hradí rodiče dětí účastných na akcích. Cena těchto akcí je vždy sdělena rodičům s dostatečným předstihem. Platba je předána v hotovosti „průvodci“ osobně v LMŠ.

Školkovné je splatné vždy k 15. dni v měsíci na měsíc následující (platba za říjen je uskutečněna v měsíci září).

Číslo účtu: 2501233338/2010

Při přijetí dítěte k docházce s více jak měsíčním předstihem či v době oficiálních zápisů je rodič povinen uhradit jedno měsíční školkovné, nejpozději 14 dní po řádném přijetí, z důvodu potvrzení rezervované kapacity. (Platba bude použita jako školkovné na měsíc září nebo na měsíc, ve kterém dítě nastoupí k předškolnímu vzdělávání.)

Ceník je platný od 1. 4. 2017

Náklady na školkovné v LMŠ jsou od školního roku 2017/2018 uznatelným daňovým nákladem za umístění dítěte do předškolního zařízení.

Platba za stravování

Podrobnější informace naleznete v sekci STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM ».