Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZIČÍNSKÝ KLABÁNEK, z. s.

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA KOZIČÍNSKÝ KLABÁNEK, z. s.

Stravování

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z. s. je školou zapsanou do školského rejstříku a musí zajišťovat školní stravování v rozsahu § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování za dodržení výživových norem a tudíž tak, aby byl splněn tzv. „spotřební koš“.

Obědy a odpolední svačiny pro děti jsou zajišťovány ve spolupráci se Školní jídelnou, Příbram VIII, Školní 75. Dopravovány jsou v jídlonosičích (termoboxech). Dopolední přesnídávka probíhá v přírodě.

Dopolední přesnídávky si děti nosí s láskou připravené z domova.

Více informací o jídelně naleznete zde: http://www.jidelnapb8.cz/cs/

Lahvičku s pitím (min. 0,5 l) si přinesou děti z domova (v chladném počasí doporučujeme termosku s teplým čajem, v létě naopak nedoporučujeme sladké pití - kvůli vosám). Další pitný režim bude zajištěn ze strany lesní mateřské školy (po vypití vlastního pití). K dispozici bude čistá voda a čaj v bio kvalitě, neslazený, s možností dosladit medem.

Případná cena stravného se odvíjí od počtu dní, po které dítě navštěvuje lesní mateřskou školu. Pokud je dítě ve škole přítomno, vždy se stravuje.

Cena stravování (oběd, odpolední svačina) činí 60 Kč.

Případnou intoleranci na některou potravinu nebo laktoovovegetariánské stravování dítěte konzultujeme s rodiči a řešíme individuálním způsobem.

Jídlo je možno odhlásit nebo objednat telefonicky, nejlépe však SMS zprávou každý den, nejpozději však do 7,00 hod.

Platba za stravování bude probíhat na účet LMŠ Kozičínský Klabánek z. s..

V lednu, dubnu, červenci vždy proběhne reálné vyúčtování „snědených“ přesnídávek, obědů a svačinek. Přeplatky za stravování budou poukázány zákonným zástupcům zpět na účet, ze kterého je placeno školkovné.