Stravování a pitný režim

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z. s. je školou zapsanou do školského rejstříku a musí zajišťovat školní stravování v rozsahu § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování za dodržení výživových norem a tudíž tak, aby byl splněn tzv. „spotřební koš“.

Přesnídávka, obědy a odpolední svačiny pro děti jsou zajišťovány ve spolupráci s Mateřskou školou Podlesí. Dopravovány jsou v jídlonosičích (termoboxech). Přesnídávka probíhá v přírodě.

Školní jídelna je na základě obdrženého certifikátu oprávněna užívat titul „Zdravá školní jídelna“. Více informací o jídelně MŠ Podlesí naleznete zde: http://www.mspodlesi.cz/skolni-jidelna

Lahvičku s pitím (min. 0,5 l) si přinesou děti z domova (v chladném počasí doporučujeme termosku s teplým čajem, v létě naopak nedoporučujeme sladké pití - kvůli vosám). Další pitný režim bude zajištěn ze strany lesní mateřské školy (po vypití vlastního pití). K dispozici bude čistá voda a čaj v bio kvalitě, neslazený, s možností dosladit medem.

Případná cena stravného se odvíjí od počtu dní, po které dítě navštěvuje lesní mateřskou školu. Pokud je dítě ve škole přítomno, vždy se stravuje.

Cena přesnídávky: 14 Kč
Cena oběda: 32 Kč
Cena odpolední svačiny: 14 Kč

Případnou intoleranci na některou potravinu nebo laktoovovegetariánské stravování dítěte konzultujeme s rodiči.

Jídlo je možno odhlásit nebo objednat telefonicky, nejlépe však SMS zprávou každý den, nejpozději však do 7,00 hod.

Platba za stravování bude probíhat na účet LMŠ Kozičínský klabánek. V lednu, dubnu, červenci vždy proběhne reálné vyúčtování „snědených“ přesnídávek, obědů a svačinek. Přeplatky za stravování budou odeslány rodičům zpět na účet, ze kterého je placeno školkovné.