Organizace roku

Organizace školního roku

Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek z.s. (dále jen LMŠ) je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 7,30 do 16,00 hodin.

LMŠ Kozičínský Klabánek z. s. není v provozu během letních prázdnin (viz. Provozní řád), státních svátků a víkendů. Kromě zmíněných zavíracích dní je provozovatel oprávněn zavřít LMŠ ze závažných důvodů i v jiném období než červenec a srpen. Za závažné se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel LMŠ na přístupném místě v LMŠ, informuje zákonné zástupce SMS nebo e- mailovou zprávou neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Letní prázdniny

Náhradní prázdninový program je zajišťován formou příměstských táborů. Termíny jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu na webových stránkách LMŠ.

Režim dne
 
07:30 – 08:30 příchod dětí, ranní samostatné aktivity, krmení zvířátek, péče o rostliny, aktivity převážně venku, v případě nepřízně počasí v zázemí.
08:30 – 09:00 – ranní kruh
09:00 – odchod do přírody
09:00 – 10:45 – volné hraní v přírodě/ přesnídávka
10:45 – návrat, osobní hygiena, pohádka
11:30 – 12.00 oběd
12:30 - 13:00 vyzvedávání dětí po dopolední docházce
12.30 – 14:30 odpočinek/relaxace – spánek, individuální program pro předškoláky
14.30 – 16:00 svačina/ volná hra dětí (venku na zahradě, aby mohly malé děti v klidu dospat)
 
Více informací naleznete ve Školním řádu »